Home » การผลิตหุ่นยนต์สัญชาติไทย เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่องานอุตสาหกรรม
1.การผลิตหุ่นยนต์

การผลิตหุ่นยนต์สัญชาติไทย เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่องานอุตสาหกรรม

by Victor Hanson
57 views

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมบ้านเรามีการนำเทคโนโลยี Automation เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน แต่การที่หุ่นยนต์สัญชาติไทยจะได้รับความยอมรับและความวางใจจากผู้ประกอบการไม่ใช่เรื่องที่ง่าย

เพื่อให้หุ่นยนต์ไทยมีความสำเร็จในการเข้าถึงตลาดและกลายเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง คุณธนวรรธน์ โชติศิริ FOUNDER & CEO บจ. กรุ๊ป เมกเกอร์ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาหุ่นยนต์ไทยให้กลายเป็นความเป็นจริง

คุณ ธนวรรธน์ โชติศิริ FOUNDER & CEO บจ. กรุ๊ป เมกเกอร์ เผยว่า ตนเองมีความสนใจด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เด็กๆ สมัยเรียนมัธยมมักหาโอกาสไปชมการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์อยู่เรื่อยๆ ก่อนจะตัดสินใจเข้าแข่งขันแล้วได้รับตำแหน่งแชมป์ เป็นที่มาให้เลือกเรียนระดับอุดมศึกษาในสาขา  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สหวิทยาการเชิงประยุกต์ ที่นำวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อการออกแบบและสร้างผลิตชิ้นส่วน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อศึกษาด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะเพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์แบบเต็มตัว หลังจากการแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรก คุณ ธนวรรธน์ได้รับการเห็นด้วยจากอาจารย์และเพื่อนร่วมทีมว่ามีศักยภาพทางด้านนี้ จึงเกิดโปรเจกต์ร่วมกันในการสร้างโรบอทครั้งแรก โดยโปรเจกต์นี้เป็นการสร้างโรงภาพยนตร์ 4 มิติในประเทศมาเลเซีย โดยโรงภาพยนตร์นี้เสมือนหุ่นยนต์ที่นั่งเก้าอี้และมีเอฟเฟกต์พิเศษเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของหนัง เป็นการทดลองแสดงความสามารถของเทคโนโลยีในการสร้างประสบการณ์สื่อบันเทิงที่สมจริงโดยการที่คุณ ธนวรรธน์ได้มีโอกาสทำโปรเจกต์นี้ ช่วยให้เขามีทุนทรัพย์เพียงพอในการพัฒนาต่อไป และต่อมาได้รับโปรเจกต์อื่นๆ โดยส่วนใหญ่มาจากการได้รับงานจากบริษัทที่ประมูลงาน

หุ่นยนต์ที่ต้องใช้ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

การทำงานต้องสอดคล้องและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้น คุณธนวรรธน์และทีมของเขาที่เชี่ยวชาญในสายงานแมคคาทรอนิกส์ สามารถมองเห็นภาพรวมและวางแผนการทำงานได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถลดจำนวนคนทำงานในการออกแบบได้ลง และทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา คุณธนวรรธน์ได้เริ่มต้นมีโปรเจกต์เพิ่มมากขึ้น จนจำเป็นต้องมีการสร้างกลุ่มทีมเพื่อช่วยในการดำเนินงาน และเป็นเหตุผลให้เขาตัดสินใจจัดตั้งบริษัท กรุ๊ป เมกเกอร์ ขึ้นมา เพื่อรับงานโปรเจกต์ในรูปแบบ Project Based โดยส่วนใหญ่

ปัจจุบัน บริษัทของคุณธนวรรธน์มีพนักงานจำนวน 20 คนโดยส่วนใหญ่เป็นวิศวกรออกแบบ และมีเครื่องจักรผลิตสินค้าเองทั้งหมด เมื่อมองดูโปรเจกต์ที่ทำอย่างละเอียด จะพบว่าโปรเจกต์ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน ในการดำเนินการ ซึ่งเป็นการประสบความสำเร็จที่สำคัญและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยไปอีกขั้นตอนหนึ่ง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของคุณธนวรรธน์และทีมงานของเขาที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้เป็นที่ยอมรับและนำเข้าใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง นับว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญที่จะยั่งยืนในอนาคต

2.คลินตัน

การนำเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม

ในยุคปัจจุบัน บริษัทมีบริการสินค้า 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 2. หุ่นยนต์ AGV (Automatic Guided Vehicle) และ 3. SMART IoT โดยจุดเริ่มต้นของการผลิตสินค้าเหล่านี้มีที่มาจากการทำวิจัยเรื่องระบบ RFID โดยคณะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ก่อนที่บริษัทจะถูกก่อตั้งขึ้น บริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบ RFID เพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับโรงงานต่างๆ เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์เพิ่มเติมด้วย

การใช้งาน RFID

คุณธนวรรธน์ ระบุว่าระบบ RFID ทำหน้าที่คล้ายกับบาร์โค้ดในการระบุสินค้าโดยไม่ต้องการคีย์ข้อมูลเอง โดย RFID ที่ผลิตขึ้นมานั้นสามารถอ่านค่าได้จากระยะไกลถึง 5 – 10 เมตร โดยสามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาคือ หุ่นยนต์ AGV ที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วยแผนที่เอง โดยสามารถหลบหลีกผู้คนและสิ่งของในการขนสินค้าได้ สุดท้ายคือ SMART IoT ซึ่งเกิดจากระบบของโรงแรมในประเทศมาเลเซีย โดยช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและควบคุมระบบไฟในห้องพัก และที่สำคัญยังช่วยให้การก่อสร้างโรงแรมเร็วขึ้น

R-AGV วิ่งด้วยแผนที่จะมีอิสระมากขึ้น ไม่ต้องทำทางเดิน เมื่อนำโรบอทวิ่งสแกนพื้นที่ก็จะได้แผนที่มา จากนั้นก็สามารถสั่งการให้หุ่นยนต์ไปตามที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นคือสามารถวิ่งได้แม้ไม่ใช่พื้นเรียบ เช่น มีหลุมไม่ใหญ่มาก พื้นที่ลาดเอียง โดยบริษัทดีไซน์ตรงนี้เพื่อช่วยโรงงานแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรง

การใช้ SMART IoT ในการควบคุมและจัดการพลังงานในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรมและหมู่บ้าน ช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและควบคุมระบบไฟฟ้า และให้ความสะดวกในการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ ในอนาคต บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและบริการด้านการใช้เทคโนโลยีในสายอุตสาหกรรม และมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่ความคุ้มค่าและความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยความก้าวหน้าที่น่าทึ่งในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เชื่อว่าบริษัทนี้จะเป็นแนวนำในอุตสาหกรรมและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตที่กำลังจะมา

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.bangkokbanksme.com/en/robot-thai

Related Posts

logo

Phoenixchos เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2024 – Designed and Developed by phoenixchos