Home » กลไกการเปิดใช้งานของสปริงเกอร์ระบบเปิดทะลัก (Deluge Sprinkler Systems)
กลไกการเปิดใช้งานของสปริงเกอร์ระบบเปิดทะลัก (Deluge Sprinkler Systems)

กลไกการเปิดใช้งานของสปริงเกอร์ระบบเปิดทะลัก (Deluge Sprinkler Systems)

by Victor Hanson
59 views

สปริงเกอร์ระบบเปิดทะลัก (Deluge Sprinkler Systems มีลักษณะเฉพาะที่ทำให้โดดเด่นอย่างมากในการป้องกันและดับเพลิงในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง มาทำความรู้จักกับระบบนี้และข้อดีข้อเสีย

1. กลไกการเปิดใช้งาน

1. กลไกการเปิดใช้งาน

1.1 ตัวกระตุ้นหลัก : ระบบนี้ใช้เครื่องตรวจจับความร้อนหรือควันเป็นตัวกระตุ้นหลัก เมื่อเครื่องตรวจจับรับรู้ถึงภัยคุกคาม เช่น เมื่อมีไฟไหม้ เครื่องตรวจจับจะกระตุ้นให้ระบบน้ำทะลักทำงานทันที

1.2 Deluge Valve : วาล์วนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้เฝ้าประตู จะปิดอยู่จนกว่าระบบตรวจจับอัคคีภัยจะรับรู้ถึงภัยคุกคาม เมื่อได้รับสัญญาณ มันจะเปิดให้น้ำหรือสารระงับอื่นๆ ไหลไปทั่วระบบสปริงเกอร์และออกมาทางหัวฉีด

2. ส่วนประกอบของระบบ

2. ส่วนประกอบของระบบ

2.1 Deluge Valve : วาล์วนี้ถูกออกแบบให้รองรับแรงดันมาตรฐานได้สูงถึง 175 psi และสามารถควบคุมการเปิดปิดของวาล์วได้โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ นิวแมติก หรือไฮดรอลิก เวลาตอบสนองของวาล์วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมที่อันตรายสูง

2.2 ระบบตรวจจับอัคคีภัย : ระบบตรวจจับจะต้องสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำ ฝุ่นหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับไฟซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด

2.3 หัวท่อและสปริงเกอร์ : การเลือกวัสดุของหัวท่อและสปริงเกอร์มีความสำคัญ โดยมีความพิจารณาในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง และความต้องการวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน เช่น ทองแดง หรือแม้แต่พลาสติกบางชนิด การวางแนวของสปริงเกอร์ก็มีบทบาทสำคัญในการรับประกันความครอบคลุมที่มีประสิทธิภาพ

3. ข้อควรพิจารณาในการออกแบบระบบ

3. ข้อควรพิจารณาในการออกแบบระบบ

3.1 ปริมาณน้ำและความจุ : การคำนึงถึงปริมาณน้ำที่จำเป็นและความจุของระบบเก็บน้ำเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการป้องกันอย่างเหมาะสม

3.2 ระยะเวลาการทำงาน : ระยะเวลาที่ระบบต้องทำงานมีผลต่อการออกแบบ เช่น สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงอาจต้องใช้เวลาในการปล่อยน้ำออกนานขึ้น

3.3 การใช้สารอื่นๆ : ในบางสถานการณ์ น้ำอาจไม่เพียงพอในการดับเพลิง สามารถใช้ร่วมกับสารระงับสารเคมีหรือโฟมเพิ่มประสิทธิภาพได้

4. ข้อจำกัด

ข้อดีของ สปริงเกอร์ระบบเปิดทะลัก

  • การตอบสนองอย่างรวดเร็ว : ระบบนี้มีความครอบคลุมที่มีประสิทธิภาพในทันทีที่มีภัยคุกคาม
  • ความยืดหยุ่น : สามารถใช้ร่วมกับสารระงับอัคคีภัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับเพลิง
  • การบูรณาการ : สามารถจับคู่กับระบบตรวจจับอัคคีภัยขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย
  • สัญญาณเตือนที่ผิดพลาด : การเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจอาจส่งผลให้มีน้ำหรือสารระงับรั่วไหลจำนวนมาก ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
  • ความซับซ้อนในการบำรุงรักษา : ระบบนี้มีการออกแบบที่ซับซ้อนและมีส่วนประกอบหลายชิ้น จึงต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีรายละเอียดมากขึ้น
  • มีโอกาสใช้น้ำเยอะเกินไป : อาจนำไปสู่การสิ้นเปลืองน้ำหรือสารเคมีโดยไม่จำเป็นในบางกรณี

Related Posts

logo phoenixchos

Mechanical เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2023 – Designed and Developed by phoenixchos