Home » Pre-Action Sprinkler Systems ระบบสปริงเกอร์แบบชะลอน้ำเข้า
Pre-Action Sprinkler Systems

Pre-Action Sprinkler Systems ระบบสปริงเกอร์แบบชะลอน้ำเข้า

by Victor Hanson
74 views

ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ใช้ในการควบคุมการไหลของน้ำเข้าไปในท่อสปริงเกอร์ โดยมีหลักการทำงานที่แตกต่างจากระบบสปริงเกอร์ปกติ เรามาเรียนรู้หลักการและส่วนประกอบสำคัญของระบบนี้ได้เลย

1. หลักการปฏิบัติงาน

หลักการปฏิบัติงาน

ระบบสปริงเกอร์แบบชะลอน้ำเข้ามีการทำงานที่มีขั้นตอนดังนี้

 • ทริกเกอร์สองตัว : ระบบจะใช้ทริกเกอร์สองตัวที่แตกต่างกันเพื่อเริ่มการไหลของน้ำในขั้นต้น ท่อจะยังคงเต็มไปด้วยอากาศหรือไนโตรเจนคล้ายกับระบบท่อแห้งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในท่อจนกว่าจะมีการเปิดใช้งานระบบตรวจจับอัคคีภัย เช่น เครื่องตรวจจับความร้อนหรือควัน
 • เมื่อตรวจพบสัญญาณ : เมื่อระบบตรวจจับสัญญาณอันตราย เช่น ความร้อนหรือควัน วาล์วควบคุมจะยอมให้น้ำเข้าไปในท่อของระบบ อย่างไรก็ตาม น้ำยังคงไม่ไหลผ่านหัวฉีดจนกว่าหัวฉีดน้ำแต่ละอันจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากความร้อนจากไฟ

ประเภทของระบบสปริงเกอร์แบบชะลอน้ำเข้า

มีสองประเภทหลักของระบบสปริงเกอร์แบบชะลอน้ำเข้า

 • Single Interlock : ระบบนี้ทำงานคล้ายกับระบบท่อแห้ง โดยระบบได้รับแรงดันด้วยอากาศหรือไนโตรเจน และน้ำจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในท่อเมื่อมีการเปิดใช้งานระบบตรวจจับอัคคีภัย
 • Double Interlock : ระบบนี้ผสมผสานคุณสมบัติของท่อแห้งและท่อเปียกเข้าด้วยกัน โดยต้องการทั้งการสูญเสียแรงดันของระบบและการเปิดใช้งานระบบตรวจจับอัคคีภัยก่อนที่วาล์วควบคุมจะปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบเต็มรูปแบบ

2. ส่วนประกอบสำคัญและข้อมูลที่ต้องรู้

ส่วนประกอบสำคัญและข้อมูลที่ต้องรู้

1. แผงควบคุม

 • หน่วยส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับระบบตรวจจับอัคคีภัยและควบคุมวาล์ว
 • เวลาตอบสนองเป็นสิ่งสำคัญ เปิดใช้งานภายในไม่กี่วินาทีหลังจากได้รับสัญญาณไฟ

2. วาล์วพรีแอคชั่น

วาล์วชนิดพิเศษที่มักใช้ระบบไฟฟ้า แยกน้ำประปาออกจากท่อของระบบจนกว่าจะได้รับสัญญาณกระตุ้นการทำงาน

3. การตรวจจับเพลิงไหม้

 • เครื่องตรวจจับความร้อนหรือควันเชื่อมต่อกับแผงควบคุม
 • สามารถเปิดใช้งานเมื่อตรวจพบอุณหภูมิแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น

4. ท่อจ่ายอากาศ/ไนโตรเจน

ใช้รักษาท่อให้อยู่ในสภาพแห้ง มักมีความดันคงที่ประมาณ 20 psi.

5. ระบบระบายน้ำ

ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาและทดสอบได้

6. วัสดุท่อ

โดยทั่วไปจะใช้ท่อเหล็ก Schedule 40 แต่วัสดุและความหนาอาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดการออกแบบ

3. หลักการทำงานของระบบสปริงเกอร์แบบชะลอน้ำเข้า

หลักการทำงานของระบบสปริงเกอร์แบบชะลอน้ำเข้า

1. ตัวกระตุ้นที่จำเป็นสำหรับการเปิดใช้งาน

 • ตัวกระตุ้นแรก คือ ระบบตรวจจับอัคคีภัย
 • เครื่องตรวจจับความร้อน : สามารถเป็นได้ทั้ง fixed temperature หรือ rate-of-rise
 • เครื่องตรวจจับควัน : สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องตรวจจับโฟโตอิเล็กทริคหรือเครื่องตรวจจับไอออไนเซชัน

2. ตัวกระตุ้นที่สอง

หัวฉีดสปริงเกอร์ : อุณหภูมิการเปิดใช้งานโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 135°F ถึง 650°F ขึ้นอยู่กับประเภทของหัวฉีด

3. สภาพของระบบก่อนเปิดใช้งาน

ระบบยังคงแห้งด้วยอากาศอัด แรงดันมักถูกรักษาไว้ที่ระดับที่กำหนด

4. หลักการน้ำเข้า

 • บทบาทของวาล์ว : วาล์วควบคุมการไหลของน้ำเข้าสู่ท่อของระบบ
 • กลไกการเปิดใช้งาน : โซลินอยด์วาล์วที่ทำงานด้วยไฟฟ้าถูกใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำ
 • เวลาตอบสนองของวาล์ว : สำคัญอย่างมากและมักจะรวดเร็ว เช่น วาล์วอาจถูกกำหนดให้ทำงานภายใน 1-3 วินาทีหลังจากรับสัญญาณกระตุ้นการทำงานจากระบบตรวจจับอัคคีภัย

5. การเปิดใช้งานสปริงเกอร์

 • ชิ้นส่วนที่ไวต่อความร้อน : หัวฉีดทุกตัวมีชิ้นส่วนที่ไวต่อความร้อน
 • สีของหลอดแก้ว : สีของหลอดแก้วมักบ่งบอกถึงอุณหภูมิในการเปิดใช้งานตัวอย่างเช่น สีส้มอาจหมายถึง 135°F สีแดงอาจหมายถึง 155°F และอื่นๆ

ระบบสปริงเกอร์แบบชะลอน้ำเข้าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ต่างๆ โดยมีหลายประเภทและส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของระบบนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในสถานที่ที่ต้องการความป้องกันทางอัคคีภัย

Related Posts

logo phoenixchos

Mechanical เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2023 – Designed and Developed by phoenixchos