Home » ข้อแนะนำในการขับรถรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างปลอดภัยสามารถขับได้อย่างถูกวิธี
การขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ข้อแนะนำในการขับรถรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างปลอดภัยสามารถขับได้อย่างถูกวิธี

by Victor Hanson
441 views

รถโฟล์คลิฟท์นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ ผู้ที่ขับขี่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การขับรถโฟล์คลิฟท์ เราควรทำการตั้งระเบียบการทำงานและคำถามในองค์กรเพื่อความปลอดภัยเสนอว่าผู้ที่ขับรถยกจะต้องมีความสามารถพอที่จะขับรถยกรถโฟล์คลิฟท์ได้หรือไม่เพราะหากมีทักษะที่ไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เสมอ

รียนรู้วิธีการขับโฟล์คลิฟท์ที่ถูกต้อง

ก่อนเริ่มงาน ควรตรวจสภาพของรถยกรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)

การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยกนั้นมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัยก่อนจะเริ่มงานประจำวันรถที่มีความพร้อมและผ่านการตรวจสอบจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้กรณีหากรถไม่มีความพร้อมจะต้องหยุดการใช้งานรถยกทันทีเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

รายงานโดยทันทีทันใดต่อหัวหน้างาน เมื่อตรวจพบ สิ่งบกพร่องเสียหาย หรือเมื่อต้องการซ่อม

หยุดใช้งานชั่วคราวสำหรับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ที่บกพร่องหรือรถที่ต้องการซ่อมแซม จนกว่าจะได้รับการซ่อมให้คืนสภาพเดิมระลึกไว้เสมอว่าการทำงานที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ ที่มีสภาพสมบูรณ์

วิธียกของ

อย่าใช้รถยกรถโฟล์คลิฟท์(Forklift) บรรทุกน้ำหนักเกิน

ตรวจสอบน้ำหนักของ ของที่จะยกว่าไม่เกินขีดจำกัดของรถยกรถโฟล์คลิฟท์ (ในแต่ละรุ่นที่ใช้) พึงระวังเรื่องน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วง การทำงานจะปลอดภัย ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ยกไม่เกินขีดจำกัดของรถยกรถโฟล์คลิฟท์

เลือกใช้ PALLET หรือกระดานรองสินค้าให้เหมาะสมกับของที่จะยก

PALLET ที่ใช้เป็นฐานรองต้องอยู่ในสภาพดี การยุบหรือหักพังเกิดขึ้นเพราะ PALLET อยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงพอก่อนรถยกรถโฟล์คลิฟท์เข้ายกของจงมั่นใจว่าระยะกว้างของงานอยู่ในระยะที่พอดีกับ PALLET การจัดระยะความกว้างของงาให้เหมาะสมช่วยให้การยกของมืความทรงตัวดียิ่งขึ้น

ระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องน้ำหนักบรรทุก

ในกรณีที่สิ่งของที่บรรทุกเป็นหีบห่อ ต่างน้ำหนักและขนาดบรรทุกแต่พอควร รวมทั้งการจัดวางตำแหน่งของหีบห่อ เพื่อความปลอดภัยน้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกบนงาควรจัดให้ได้ศูนย์ถ่วงเมื่อบรรทุกของที่มีความกว้างเกินส่วนกว้างของงาควรทำงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันสิ่งของที่บรรทุกเลื่อนหลุดออกจากงา ในกรณีที่รถยกรถโฟล์คลิฟท์บรรทุกของที่มีความยาวมากๆ ระวังสิ่งของที่บรรทุกและหลุดเลื่อนออกจากแผงกั้นหน้ารถยก เช่น ท่อนซุง

Forklift is putting

อย่ายกของที่บรรทุกไว้สูง ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์วิ่งผ่านพื้นลาดเอียงต่างระดับ

เมื่อบรรทุกของและรถต้องวิ่งผ่านพื้นลาดเอียงต่างระดับอย่ายกงาที่บรรทุกของไว้สูงๆ ควรยกให้สูงจากพื้นถนนเพียงเล็กน้อยเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระเทือนเพราะแรงสะดุด ซึ่งอาจทำให้รถคว่ำได้

เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่ายกของที่บรรทุกไว้สูง ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์วิ่งผ่านพื้นลาดเอียงต่างระดับเมื่อบบรรทุกของและรถต้องวิ่งผ่านพื้นลาดเอียงต่างระดับอย่ายกงาที่บรรทุกของไว้สูงๆ ควรยกให้สูงจากพื้นถนนเพียงเล็กน้อยเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระเทือนเพราะแรงสะดุด ซึ่งอาจทำให้รถคว่ำได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์ควรจะต้องเน้นย้ำถึงพนักงานที่มีหน้าที่ในการขับรถให้มีความตระหนักให้มากตั้งแต่ก่อนเริ่มงานรวมไปถึงพนักงานที่ขับรถยกจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงจะต้องผ่านการอบรมโฟล์คลิฟท์เพื่อให้การขับขี่มีประสิทธิภาพระดับที่ดีเสมอ

Related Posts

logo phoenixchos

Mechanical เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2024 – Designed and Developed by phoenixchos