Home » อบรม 4 ผู้ คืออะไร เรียนรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานปั้นจั่น อย่างถูกต้อง
อบรม 4 ผู้

อบรม 4 ผู้ คืออะไร เรียนรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานปั้นจั่น อย่างถูกต้อง

by Victor Hanson
438 views

คนที่ใช้เครนเพื่อยก ย้ายและวางตำแหน่งวัสดุหนักเครนถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้างการผลิตและการขนส่งผู้ควบคุมปั้นจั่นมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ปั้นจั่นโดยใช้คันโยก คันเหยียบและปุ่มบังคับผู้บังคับปั้นจั่นจะต้องสามารถประเมินระยะทางและตำแหน่งได้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

ผู้บังคับปั้นจั่นจะต้องทำการบำรุงรักษาเครนและดูแลให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดีประจำวันก่อนเริ่มงาน สิ่งสำคัญสำหรับผู้ควบคุมปั้นจั่น คือ สามารถปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัยและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

ผู้คับปั้นจั่น

การเป็นผู้ควบคุมปั้นจั่นจะต้องผ่านการฝึกอบรม 4 ผู้ข้อกำหนดการฝึกอบรมปั้นจั่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครนที่ใช้งานเราจะต้องทราบว่าเครนของเราเป็นแบบชนิดอยู่กับที่ ปจ1 หรือ ชนิดเคลื่อนที่ผู้บังคับปั้นจั่นจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการตามที่กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

อบรม 4 ผู้ หมายถึง ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมปั้นจั่น

crane hand signals

ใครบ้างที่ต้องอบรม 4 ผู้

ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ควบคุมปั้นจั่นจะต้องผ่านการฝึกอบรม 4 ผู้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยเราสามารถจัดอบรมเองโดยนายจ้างหรือให้ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการอย่างถูกต้องเป็นผู้อบรมให้

crane operator hand signal

อบรม 4 ผู้อบรมได้กี่คน

รุ่นละไม่เกิน 20 คน(ตามกฏหมายกำหนดภาคปฏิบัติไม่เกินครั้งละ 20 คน ส่วนภาคทฤษฏี ครั้งละไม่เกิน 60 คน ต่อ 1 วิทยากร) / วุฒิบัตร มอบให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% และเข้าอบรมตลอดหลักสูตร เท่านั้น

อบรม 4 ผู้ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

  • การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน : ผู้ควบคุมปั้นจั่นควรตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • การจัดการโหลดอย่างปลอดภัย : ผู้ปฏิบัติงานควรคุ้นเคยกับน้ำหนักและขนาดของสิ่งของที่กำลังยก และควรใช้สัญญาณมือหรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อประสานงานกับผู้ให้สัญญาณ (หากมี) ผู้ปฏิบัติงานควรตระหนักถึงจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักบรรทุก และควรจัดการในลักษณะที่รักษาสมดุล
  • ความตระหนักในสภาพแวดล้อม : ผู้ปฏิบัติงานควรตระหนักถึงตำแหน่งของคนงานคนอื่นๆ และอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ
  • ขั้นตอนฉุกเฉิน : ผู้ปฏิบัติงานควรคุ้นเคยกับขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามในกรณีฉุกเฉิน เช่น โหลดไม่เสถียรหรือไฟฟ้าดับ
  • การบำรุงรักษา : ผู้ปฏิบัติงานควรทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำและรายงานปัญหาใดๆ กับบุคคลที่เหมาะสม
    การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้และอื่นๆ ผู้บังคับปั้นจั่นสามารถช่วยให้มั่นใจในการจัดการอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

crane signals

logo phoenixchos

Mechanical เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2023 – Designed and Developed by phoenixchos