Home » อบรม 4 ผู้ คืออะไร เรียนรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานปั้นจั่น อย่างถูกต้อง
อบรม 4 ผู้

อบรม 4 ผู้ คืออะไร เรียนรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานปั้นจั่น อย่างถูกต้อง

by Victor Hanson
398 views

คนที่ใช้เครนเพื่อยก ย้าย และวางตำแหน่งวัสดุหนัก เครนถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้าง การผลิต และการขนส่ง ผู้ควบคุมปั้นจั่นมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ปั้นจั่นโดยใช้คันโยก คันเหยียบ และปุ่มบังคับ ผู้บังคับปั้จั่นจะต้องสามารถประเมินระยะทางและตำแหน่งได้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

ผู้บังคับปั้นจั่นจะต้องทำการบำรุงรักษาเครน และ ดูแลให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดี ประจำวันก่อนเริ่มงาน สิ่งสำคัญสำหรับผู้ควบคุมปั้นจั่นคือสามารถปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัยและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

ผู้คับปั้นจั่น

การเป็นผู้ควบคุมปั้นจั่นจะต้องผ่านการฝึก อบรม 4 ผู้ ข้อกำหนดการฝึกอบรมปั้นจั่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครนที่ใช้งานเราจะต้องทราบว่าเครนของเราเป็นแบบ ชนิดอยู่กับที่ ปจ1 หรือ ชนิดเคลื่อนที่ ผู้บังคับปั้นจั่นจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการตามที่กฎหมายกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

อบรม 4 ผู้ หมายถึง ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม ปั้นจั่น

 

crane hand signals

 

ใครบ้างที่ต้องอบรม 4 ผู้

ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ควบคุมปั้นจั่นจะต้องผ่านการฝึกอบรม 4 ผู้ เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย เราสามารถจัดอบรมเองโดยนายจ้าง หรือ ให้ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการอย่างถูกต้องเป็นผู้อบรมให้

 

crane operator hand signal

 

อบรม 4 ผู้ อบรมได้กี่คน

รุ่นละไม่เกิน 20 คน(ตามกฏหมายกำหนดภาคปฏิบัติไม่เกินครั้งละ 20 คน ส่วนภาคทฤษฏี ครั้งละไม่เกิน 60 คน ต่อ 1 วิทยากร) / วุฒิบัตร มอบให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% และเข้าอบรมตลอดหลักสูตร เท่านั้น

อบรม 4 ผู้ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

  • การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน: ผู้ควบคุมปั้นจั่นควรตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • การจัดการโหลดอย่างปลอดภัย: ผู้ปฏิบัติงานควรคุ้นเคยกับน้ำหนักและขนาดของสิ่งของที่กำลังยก และควรใช้สัญญาณมือหรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อประสานงานกับผู้ให้สัญญาณ (หากมี) ผู้ปฏิบัติงานควรตระหนักถึงจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักบรรทุก และควรจัดการในลักษณะที่รักษาสมดุล
  • ความตระหนักในสภาพแวดล้อม: ผู้ปฏิบัติงานควรตระหนักถึงตำแหน่งของคนงานคนอื่น ๆ และอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ
  • ขั้นตอนฉุกเฉิน: ผู้ปฏิบัติงานควรคุ้นเคยกับขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามในกรณีฉุกเฉิน เช่น โหลดไม่เสถียรหรือไฟฟ้าดับ
  • การบำรุงรักษา: ผู้ปฏิบัติงานควรทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำและรายงานปัญหาใด ๆ กับบุคคลที่เหมาะสม
    การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้และอื่นๆ ผู้บังคับปั้นจั่นสามารถช่วยให้มั่นใจในการจัดการอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

 

crane signals

logo phoenixchos

Mechanical เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2023 – Designed and Developed by phoenixchos