Home » แนะนำใบอนุญาตระดับสากลสำหรับช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
1.แนะนำใบอนุญาตระดับสากลสำหรับช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

แนะนำใบอนุญาตระดับสากลสำหรับช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

by Victor Hanson
54 views

การจะเป็นช่างซ่อมบำรุงทั่วไปนั้นบางครั้งแค่มีความรู้อาจจะไม่สามารถซื้อความเชื่อใจจากลูกค้าได้ ดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสายงานช่างซ่อมบำรุงทั่วไป โดยเน้นใบอนุญาตในระดับสากล ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Certified Maintenance & Reliability Professional (CMRP)

องค์กรที่ออกใบอนุญาต : Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP)

วัตถุประสงค์ : การรับรอง CMRP มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ต้องการแสดงความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงทั่วไป และความน่าเชื่อถือ ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงทั่วไปในทุกอุตสาหกรรม

ขอบเขตเนื้อหา : การสอบ CMRP ครอบคลุมความรู้ 5 ประการ ได้แก่

 • ธุรกิจและการจัดการ : กลยุทธ์ การวางแผน และแนวปฏิบัติด้านการจัดการที่ปรับปรุงความน่าเชื่อถือและกระบวนการบำรุงรักษา และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
 • ความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต : ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและความสามารถในการเพิ่มความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษา
 • ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ : หลักการและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ รวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์
 • องค์กรและความเป็นผู้นำ : ทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการที่ปรับให้เหมาะกับสาขาการบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ
 • การจัดการงาน : ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน กำหนดเวลา และกระบวนการควบคุมการทำงาน

คุณสมบัติ : ไม่มีข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ อย่างไรก็ตาม มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมต่างๆ

การสอบซ้ำ : ผู้ถือใบรับรอง CMRP จะต้องสอบซ้ำทุกสามปีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาวิชาชีพในสาขานั้น

Certified Maintenance & Reliability Technician (CMRT)

2.Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP)

องค์กรที่ออก : Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP)

วัตถุประสงค์ : การรับรอง CMRT ได้รับการออกแบบมาสำหรับช่างซ่อมบำรุงทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานบำรุงรักษาด้วยมือ และมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าบุคคลเหล่านี้มีความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับความสามารถหลักที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาและงานด้านการเซอร์วิสต่างๆ

ขอบเขตเนื้อหา : การสอบ CMRT มุ่งเน้นไปที่สี่ประเด็นสำคัญ

 • แนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษา : ทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ช่างซ่อมบำรุงจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ : เทคนิคและกลยุทธ์สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์
 • การแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์ : ทักษะในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาในอุปกรณ์
 • การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข : ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์

คุณสมบัติ : เช่นเดียวกับ CMRP ไม่มีข้อกำหนดคุณสมบัติที่เข้มงวด แต่มุ่งเป้าไปที่ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงที่มีประสบการณ์จริง

การสอบซ้ำ : ช่างเทคนิคจะต้องสอบซ้ำทุกสามปีเพื่อรักษาสถานะ CMRT ของตน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม

Industrial Maintenance Mechanic V4

องค์กรที่ออก : Manufacturing Skills Standards Council (MSSC)

3.Manufacturing Skills Standards Council (MSSC)

วัตถุประสงค์ : การรับรองนี้ออกแบบมาเพื่อรับรู้ความรู้และทักษะของบุคคลในบทบาทของช่างซ่อมบำรุงทางอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักที่จำเป็นในการรักษาโรงงานผลิตที่ทันสมัย 

ขอบเขตเนื้อหา : การสอบเพื่อรับใบรับรองครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น

 • ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา : ทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติในการบำรุงรักษาที่ปลอดภัย
 • การดำเนินการบำรุงรักษา : ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบำรุงรักษาและการปฏิบัติการรวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ : กลยุทธ์สำหรับการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์
 • การแก้ไขปัญหา : ทักษะในการระบุและแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษา

Related Posts

logo

Phoenixchos เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2024 – Designed and Developed by phoenixchos