Home » มาตรฐาน GMP และ HACCP คืออะไร มีความสำคัญกับองค์กรของเราหรือไม่
1.มาตรฐาน GMP และ HACCP คืออะไร มีความสำคัญกับองค์กรของเราหรือไม่

มาตรฐาน GMP และ HACCP คืออะไร มีความสำคัญกับองค์กรของเราหรือไม่

by Victor Hanson
77 views

มาตรฐาน GMP และ HACCP คืออะไร มีความสำคัญกับองค์กรของเราหรือไม่

มาตรฐาน GMP และ HACCP คืออะไร หลายคนอาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจในเรื่องของมาตรฐานกับ 2 ตัวนี้ บางคนคิดไปถึงว่ามาตรฐานทั้ง 2 ตัวนี้

คือ มาตรฐานเดียวกันจะต้องแยกย่อยออกไปเพื่ออะไร แต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้งานนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อนำมารวมกันมาตรฐานทั้ง 2 ตัวนี้สามารถทำงานไปร่วมกันได้และถือว่าเกี่ยวข้องกันโดยตรง เปรียบเสมือนกับการทำงานร่วมกันในบางหน่วยงานหรือบางอย่าง เราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับทั้งสองอย่างในการทำงานไม่ได้ มันจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นและเรื่องสำคัญอย่างมากกับการทำงานที่ควรจะต้องมี มาตรฐาน GMP และ HACCP

มาตรฐาน GMP และ HACCP เราควรจะเริ่มต้นทำอย่างไรก่อนหรือควรจะต้องเริ่มต้นทำสิ่งใดก่อนระหว่างสองมาตรฐานตัวนี้ เราต้องมาดูก่อนว่าความเป็นจริงแล้วตัวไหนที่ควรจะมาก่อนและควรจะมาหลัง หรือถ้าเราสามารถเปรียบเทียบทั้ง 2 อย่างให้มีความใกล้เคียง แล้วทำไปพร้อมด้วยกันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี เรามาดูว่าในความเป็นจริงแล้ว มาตรฐาน GMP และHACCP คืออะไร และต่างกันยังไงบ้างเป็นอันดับแรกก่อน

มาตรฐาน GMP คืออะไร

2.มาตรฐาน GMP คืออะไร.

มาตรฐาน GMP จะเป็นส่วนในการดูแลเรื่องของอาคารสถานที่ในที่ตั้งการทำงาน จะเป็นการดูองค์รวมทั้งหมดก่อนการจะทำงาน โดยเฉพาะในการทำงานที่จะต้องมีระบบปิดมีการทำงานในระบบที่ได้มาตรฐานสูง จะต้องมีความละเอียดและมีความแม่นยำในเรื่องของกระบวนการการผลิตหรือกระบวนการการสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างเช่น ในเรื่องของการทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารกระป๋องหรืออาหารสำเร็จรูป เราจะต้องมีสุขอนามัยและมีความปลอดภัย 100%  ไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยการทำงานตรงนี้ไปได้แม้แต่เล็กน้อย ทุกขั้นตอนจะต้องได้มาตรฐาน 100% ทั้งหมดเพราะระบบอาหารการกินหรือระบบที่เราจะต้องรับประทานเข้าตัวเราโดยตรงเข้าสู่ร่างกายของเรา 100%  จะต้องได้มาตรฐานระดับสากล ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่มีสิ่งอันตราย เริ่มต้นจากอาคารสถานที่จะต้องได้มาตรฐาน รวมไปถึงมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ทำงานได้เต็มที่และต้องไม่มีผลกระทบในการทำงานอย่างเช่นสารเคมีตกค้าง หรือเมื่อใช้งานไปนานๆ แล้วจะเกิดในเรื่องของสารเคมีรั่วไหลหรือผลกระทบต่อการใช้งานระยะยาวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้

รวมไปถึงกระบวนการการผลิตการดูแลบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างเรียกว่าเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นสำหรับการจะสร้างมาตรฐานของโรงงานหรือสร้างมาตรฐานของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล ถ้าผ่านขั้นตอนแรกตรงนี้ไปได้ ได้มาตรฐานGMP และ HACCP การจัดตั้งหน่วยงานหรือการทำงานก็สามารถที่จะผ่านไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ในทันที

มาตรฐาน HACCP คืออะไร

3.มาตรฐาน HACCP คืออะไร.

มาตรฐาน HACCP คืออะไร มาตรฐานตรงนี้จะเป็นจุดต่อเนื่องหลังจากที่เราได้วางโครงสร้างหรือวางระบบการทำงานเป็นที่เรียบร้อย เราก็จะมาดูในส่วนของระบบการทำงานดูถึงจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆ ความมาตรฐานในการทำงานความเหมาะสม รวมถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาในหน่วยงานในการทำงานทั้งหมด เราจะต้องมีการทำความเข้าใจและมองถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การหาจุดเสี่ยงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และอันตรายต่างๆ ในหน่วยงานจะต้องอยู่ในระบบมาตรฐานทั้งหมด มีการควบคุมและตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง ระบบตรงนี้จะถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวโยงโดยตรงกับการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน มาตรฐาน GMP และ HACCP ถือว่าเป็นการรวมกันระหว่างอาคารสถานที่และการทำงานโดยตรง ถ้าเรามองเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ถ้าเราวางรากฐานหน่วยงานตั้งแต่ GMP ได้มาตรฐาน การทำงานในระบบของ HACCP  ก็จะอยู่ในมาตรฐานและทำงานได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตรงนี้เปรียบเป็นระบบการทำงานและระบบการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงานแบบทันท่วงที

มาตรฐาน GMP และ HACCP มีประโยชน์กับหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

มาตรฐาน GMP และ HACCP สำหรับผู้ประกอบการมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเรื่องของทางตรงนั้นการจะนำเสนอรูปแบบของงานหรือสินค้าไปยังหน่วยงานอื่นๆ หรือข้อเสนอกับสถานที่ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานในการทำอาหารของเราหรือการประกอบอาหารสำเร็จรูปมีมาตรฐานทุกขั้นตอนที่ถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมด การจะติดต่อไปยังหน่วยงานห้างร้านเพื่อทำการจำหน่าย การนำสินค้าออกสู่ต่างประเทศเพื่อเข้าตามประเทศที่นิยมการรับประทานอาหารหรือต้องการที่จะใช้งานหรือประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ ก็สามารถเป็นใบเบิกทางที่ง่ายทำได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันประเทศทางฝั่งอเมริกาหรือทางฝั่งยุโรปจะใช้ มาตรฐาน GMP และ HACCP ตรงนี้เป็นพื้นฐานในการทำงานทั้งหมด เรียกว่าถ้าไม่มีระบบการปฏิบัติการตรงนี้ สินค้าของเรานั้นไม่ผ่านด่านที่จะเข้าไปสู่สากล ไม่สามารถส่งออกสินค้านำรายได้เข้าสู่บริษัทและนำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างแน่นอนนั่นก็ หมายความว่า ผลกระทบโดยตรงกับบริษัทที่ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องได้

สำหรับประโยชน์ทางอ้อมของ มาตรฐาน GMP และ HACCP ประโยชน์ทางอ้อมตรงนี้จะดีต่อทางหน่วยงาน พร้อมทั้งบุคลากรในการทำงานเมื่อระบบมีมาตรฐานการทำงานดีอย่างต่อเนื่อง การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่ทำงานก็จะไม่มีสร้างมาตรฐานในการทำงานที่ถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆ ให้กับพนักงานทุกคน การทำงานจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดการทุกสิ่งอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างจะเกิดขึ้นในทันที เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยการแก้ไขปัญหาในทันท่วงทีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และถ้ามี มาตรฐาน GMP และ HACCP นำมาใช้งานอย่างต่อเนื่องนำมาใช้งานอย่างถูกต้อง การเจริญเติบโตการพัฒนาของบริษัทก็จะก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว

มาตรฐาน GMP และ HACCP ควรเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนก่อนการดำเนินงาน

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทเราจะแยกออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ คือ ผู้ที่ผลิตสินค้าและบริการ การพัฒนาต่อยอดและมองไปถึงอนาคตในการบริหารสินค้าต่างๆ ให้เจริญรุ่งเรืองจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการ การมองสินค้าหรือบริการตรงนี้ให้ต่อยอดก้าวไปสู่อนาคตถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่จะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งต้องมีหน่วยงานหรือผู้ที่ชำนาญการในเรื่องขอ มาตรฐาน GMP และ HACCP ในส่วนตรงนี้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาหน่วยงานไปพร้อมกันด้วย เมื่อมีหลักการในการทำงานมองเห็นสินค้าที่เราจะสามารถพัฒนาและต่อยอดได้ การใช้ มาตรฐาน GMP และ HACCP เข้ามาควบคุมและผลิตสินค้าเหล่านี้ก็จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพและต่อยอดคุณภาพให้เพิ่มมาตรฐานขึ้นไปได้อีก หรือเรียกแบบง่ายๆ คือ ร้านอาหาร 1 ร้านจะเปิดขึ้นมากระทำเพียงแค่อาหารอร่อยอย่างเดียวก็คงจะขายไม่ได้ จะต้องมองไปถึงในส่วนของภูมิทัศน์ ความสะอาด ความรวดเร็ว การบริการที่ดี ราคาที่เหมาะสม และส่วนประกอบสำคัญอีกหลายๆ ส่วนโดยที่จะต้องมีมาตรฐานในการเข้าไปปรับปรุง 2 สิ่งนี้จะต้องควบคู่กันไปเสมอ อร่อยอย่างเดียวไม่พอจะต้องสะอาดและดีที่สุดด้วย

มาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นการร่วมกันพัฒนาระหว่างเจ้าของแบรนด์สินค้าและมาตรฐานสากล

มาตรฐาน GMP และ HACCP จะมาหลังจากที่เราเริ่มคิดการขายสินค้าหรือคิดผลิตสินค้าได้สัก 1 ชนิด มาตรฐานทั้งหมดตรงนี้เชื่อได้เลยว่าจะมาผู้ประกอบการยังไม่ได้มองถึงและไม่ได้เข้าใจถึงวิธีการต่างๆ แต่กำลังคิดว่าเราควรจะขายสินค้าไหนดีและนำออกต่างประเทศ หรือขายในประเทศให้ได้มากที่สุดอย่างไร อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นสินค้าดีขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีระบบการจัดการที่ดี ไม่มีแหล่งที่มาที่ไปมาตรฐานในการจัดสร้างจัดจำหน่าย ก็จะทำให้สินค้าเหล่านี้ไม่สามารถจะก้าวไปสู่สากลก้าวไปสู่ระดับโลกได้เช่นกัน

มันจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทุกคน สำหรับการคิดค้นสินค้าที่ดีเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ สำหรับการวางระบบหรือการพัฒนาต่อยอดให้สินค้าออกสู่ตลาดโลกได้กว้างไกลนั้นก็จะต้องนำเอา มาตรฐาน GMP และ HACCP เข้ามาร่วมพัฒนาและต่อยอดสินค้าให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลก สินค้าบางชนิดมีคุณภาพที่ดีมาตรฐานสูงแต่เมื่อก้าวเข้าไปสู่สากล ก็จะเจอในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของแหล่งที่มาหรือการจัดสร้างไม่ตรงตามมาตรฐานโลก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ตัวเรานั้นก้าวไกลไปได้ เริ่มต้นการทำงานควรจะมีระบบมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ISO ในระบบต่างๆ แต่ต้องรีบนำ มาตรฐาน GMP และ HACCP เข้ามาช่วยเหลือและปรับระบบการทำงานให้ถูกต้องและดีที่สุด การทำงานจะได้ทำงานเรื่องและก้าวไกลการพัฒนาก็จะไปสู่สากลไปสู่ระดับโลกได้ไม่ยากด้วยเช่นกัน

บทความและหลักสูตรที่น่าสนใจ

logo phoenixchos

Mechanical เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2023 – Designed and Developed by phoenixchos