Home » คำศัพท์เฉพาะสัญญาณเตือนไฟไหม้และจุดแจ้งเหตุแบบแมนนวล
1 สัญญาณเตือนไฟไหม้และจุดแจ้งเหตุแบบแมนนวล

คำศัพท์เฉพาะสัญญาณเตือนไฟไหม้และจุดแจ้งเหตุแบบแมนนวล

by Victor Hanson
70 views

สัญญาณเตือนไฟไหม้และจุดแจ้งเหตุแบบแมนนวล เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการป้องกันและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ แม้ว่าทั้งสองอุปกรณ์จะมีจุดประสงค์หลักในการช่วยให้บุคคลสามารถเปิดใช้งานระบบ IT ได้ด้วยตนเอง แต่มีความแตกต่างบางประการที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการเลือกใช้และการปฏิบัติในระดับภูมิภาค

2 สถานีดึงสัญญาณเตือนไฟไหม้

คำศัพท์เฉพาะและการใช้งานระดับภูมิภาค

  • สถานีดึงสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm Pull-Station) : คำนี้มาจากมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในอเมริกาเหนือ และมักใช้ในอเมริกาเหนือเป็นหลัก คำนี้มักมีหุ้มด้วยโลหะหรือพลาสติกแข็งและมีคันโยกหรือที่จับเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดึงเพื่อเปิดใช้งานสัญญาณเตือนไฟไหม้
  • จุดแจ้งเหตุแบบแมนนวล (Manual Call-Point MCP) : คำนี้พบมากในสหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย และบางส่วนของเอเชีย มักมีการออกแบบที่กะทัดรัดกว่าและอาจมีส่วนประกอบที่แตกหักได้ เพื่อให้ผู้ใช้เปิดใช้งาน ชื่อจุดแจ้งเหตุแบบแมนนวลยังอาจมีการปรับให้เข้ากับภาษาและสถานที่ต่างๆ ได้

3 กลไกการออกแบบและการเปิดใช้งาน

กลไกการออกแบบและการเปิดใช้งาน

  • สถานีดึงสัญญาณเตือนไฟไหม้ : โดยปกติแล้ว ผู้ใช้จะต้องดึงที่จับลงเพื่อเปิดใช้งานสัญญาณเตือนไฟไหม้ บางรุ่นอาจมีฝาครอบที่ต้องยกขึ้นก่อนจึงจะสามารถดึงที่จับได้ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถกลับสู่สถานะเดิมได้หากไม่มีคีย์หรือเครื่องมือเฉพาะ
  • จุดแจ้งเหตุแบบแมนนวล : หลังการเปิดใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนประกอบที่แตกหักได้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ และมักต้องใช้คีย์พิเศษในการรีเซ็ต

จุดแจ้งเหตุแบบแมนนวล

ความแตกต่างทางสายตา

  • สถานีดึงสัญญาณเตือนไฟไหม้ : มักทาด้วยสีแดงสดเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน และอาจมีป้ายหรือสติกเกอร์ประกอบกำกับไว้เพื่อแสดงฟังก์ชันการทำงาน
  • จุดแจ้งเหตุแบบแมนนวล : มีสีแดงสดสม่ำเสมอเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน โดยมีส่วนที่ชัดเจนซึ่งบ่งบอกถึงจุดที่ต้องกด และบางครั้งอาจมีการใช้วลี “BREAK GLASS” หรือสัญลักษณ์มือกดปุ่มเพื่อแนะนำให้ผู้ใช้เปิดใช้งาน

ความแตกต่างด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน

  • สหรัฐ : ในสหรัฐอเมริกา สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) เป็นหน่วยงานหลักที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัยจากอัคคีภัย อุปกรณ์เหล่านี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 72 ซึ่งครอบคลุมถึงระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้
  • สหราชอาณาจักรและยุโรป : ในยุโรปและสหราชอาณาจักร มาตรฐานสำหรับจุดแจ้งเหตุแบบแมนนวลในภูมิภาคเหล่านี้โดยทั่วไปจะเป็นไปตามมาตรฐาน EN 54 ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรปสำหรับระบบตรวจจับอัคคีภัยและสัญญาณเตือนไฟไหม้

ในสรุป สัญญาณเตือนไฟไหม้และจุดแจ้งเหตุแบบแมนนวลมีความแตกต่างในด้านคำศัพท์ การออกแบบ และการใช้งานในระดับภูมิภาค โดยมีมาตรฐานและข้อบังคับที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ต่างๆ

Related Posts

logo

Phoenixchos เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2024 – Designed and Developed by phoenixchos